Naalala ko hindi lang tama napili ni Sir Joe na mananalo, pati lamang napili niya, "Ateneo by 6-8" ang sinabi niya bilang pagsang-ayon na din sa guest nilang si Ginoong GG Gonzalez ng Ateneo.

Dapat espesyal ang pagawa kay Sir Mhel dahil dito. ;D